Referentie projecten Betonreparatie

Betonreparatie

Bij het handmatig repareren van beton zijn verschillende methoden voorhanden, afhankelijk van het doel. Vandaar dat specialisten van Renovare altijd beginnen met het maken van een schadeanalyse. Bij schade ten gevolge van sulfaten en dooizouten zal bijvoorbeeld anders te werk worden gegaan dan bij door chloriden veroorzaakte wapeningscorrosie.

Verwijderen van beton
Het herstel begint met het verwijderen van beschadigde materialen. Daarbij is vooral de te bereiken diepte in het beton van belang en of de wapening bereikt moet worden. Soms ligt deze al zichtbaar aan de oppervlakte. Alle holklinkende en losse betondelen worden verwij-derd. Eventuele grindnesten en ondeugdelijk gevulde sparingen worden weggehakt.

Behandelen van de wapening
Eventueel vrijgekomen wapeningsstaal wordt rondom vrijgehakt zodat aan beide zijden schoon wapeningsstaal zichtbaar is. Vervolgens wordt het staal gereinigd. Inspectie van het gereinigde wapeningsstaal moet uitwijzen of er wapeningsstaal moet worden bijgelegd. Soms kan een deel van de wapening ongestraft verwijderd worden, soms dient ver-vangende wapening te worden aangebracht.

Voorbehandeling:
de eerste fase van herstel en bescherming is de voorbehandeling van het wapeningsstaal. Het vrijgemaakte betonijzer moet worden voorbehandelt waardoor er vol-doende hechting van het reparatiemateriaal wordt verkregen. Voorbehandeling is ook nodig om te voorkomen dat teveel vocht uit de reparatiemortels wordt onttrokken.

Reparatie van het beton
Nadat de wapening is gerepareerd en beschermd, volgt het herstel van het beton. Het is van groot belang de bijpassende betonmortel te gebruiken. Hoe sterk en duurzaam de betonrepara-tie uiteindelijk is wordt bepaald door de combinatie van materialen en de manier waarop deze worden verwerkt. Met name bij monumenten speelt de textuur van het beton een belangrijke rol. Het is mogelijk om met behulp van proefstukken de juiste uitstraling van het beton te krijgen. Ook hier is vakmanschap de belangrijkste factor.

Uitvlakken
Bij plaatselijke reparaties is het soms mooier om het gerepareerde beton uit te vlakken. Dit is vooral zo wanneer er nog een coating moet worden aangebracht of om louter esthetische re-denen. Dit uitvlakken vindt plaats in zeer dunne lagen van minder dan 1 mm.

Oppervlaktebescherming
Om verdere aantasting van de constructie te voorkomen kan een oppervlaktebeschermsysteem worden toegepast. Daarmee wordt de duurzaamheid van de constructie verhoogd. Andere redenen voor een oppervlaktebescherming kunnen zijn:

  • Impregneren of waterafstotend maken
  • Coaten voor esthetisch uiterlijk qua kleur, glans of structuur of slijtvastheid
  • Egaliseren van vorstschade, antislip maken enz