Restauratie Woonhuis te Lochem

Restauratie Woonhuis te Lochem

Restauratie

Het restaureren van onroerend goed vergt een grote mate van inzicht en deskundigheid. Renovare maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van materialen die vroeger werden gebruikt, zoals kalkgebonden producten. Door aandacht te hebben voor de karakteristieke elementen en detaillering van een pand wordt de integriteit ervan bewaard terwijl de oorspronkelijke schoonheid versterkt wordt en zo behouden blijft. Renovare beoogt met het restauratie proces altijd een tweeledig doel: het oplossen van technische problemen en oorzaken van vervuiling en defecten, gepaard aan het tot zijn volle recht laten komen van de stijl, schoonheid en productiviteit van zowel de buiten- als binnenzijde van een pand.

Doordat Renovare u een totaalconcept kan aanbieden heeft u te maken met slechts één aanspreekpunt voor onderzoek, advisering, tekenen, plannen en uitvoeren van het hele project.

Om zoveel mogelijk van dienst te zijn en te ontzorgen, dragen wij zorg voor het aanvragen van vergunningen, zoals een gemeentelijke vergunning en milieuvergunningen, en eventueel een monumentenvergunning.