Referentie projecten Hotels

Hotels

Bij het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl ten behoeve van een hotel zijn vaker dan eens meerdere vestigingen betrokken. Dit betekent dat kleuren en materialen aanpasbaar dienen te zijn op verschillende soorten gebouwen. Door het maken van een fotobewerking kunnen wij laten zien welke esthetische mogelijkheden er zijn.

Elk pand heeft ook weer haar eigen behoefte op technisch gebied. Door een grondige analyse te maken hiervan kunnen wij een onderhouds- en restyle plan per pand uitbrengen.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan hotels zijn wij gewend rekening te houden met de bezetting van de hotelkamers. Wij proberen onze werkzaamheden zo te plannen, dat er slechts minimaal hinder wordt ondervonden door de hotelgasten.