Vochtbestrijding

Vochtbestrijding

Een belangrijk deel van veel voorkomende schades wordt veroorzaakt door vocht. Vochtwering is een belangrijke specialiteit van Renovare.

Vochtproblemen in al haar vormen is slecht voor mens en gebouw. Het kan immers leiden tot ernstige gezondheidsproblemen bij mens en dier, en bij het pand tot aantasting van de constructie en tot aantasting van de in het betreffende gebouw opgeslagen materieel en materialen. Vocht is dan ook een belangrijke veroorzaker van schade, ziekteverzuim, schimmelvorming en ongedierte. Vochtproblemen worden vaak pas ontdekt als er zichtbare lekkages, schimmelvorming, vochtplekken en verkleuringen zijn op wanden of vloeren, of waar er scheuren en afbrokkeling van materialen zichtbaar worden.

Vocht als oorzaak van schade
Vocht is een belangrijke veroorzaker van schade, direct of indirect. Degradatie van de voeg- en metselmortel, aanslag, uitslag, vlekvorming kunnen allen het gevolg zijn van vocht. Door inwerking van water in het vaak enigszins poreuze bouwmateriaal kan er in een vorstperiode uitzetting ontstaan door bevroren waterdeeltjes waardoor de wanden van de poriŽn beschadigt raken. Wanneer er daarna dooi intreedt worden de beschadigde en losgeraakte deeltjes meegenomen en worden deze poriŽn vergroot. Dit versnelt dan het proces van afbraak.

Wapeningscorrosie
Beton is gevoelig voor de inwerking van vocht. Afhankelijk van de betonkwaliteit, de voorgeschreven minimale betondekking en vooral van de werkelijke uitvoering van het beton, kan vocht echter ook de wapening bereiken. Wanneer dan de passiveringslaag om de wapening aangetast raakt, ontstaat corrosie van de wapening zelf. Daardoor kan het beton worden afgestoten, kunnen er scheuren ontstaan, en kan er zelfs vermindering van de toelaatbare belasting het gevolg zijn. Zie het kopje betonreparatie en impregnatie.

Algengroei
Micro-organismen in de vorm van mossen en algen, komen vaak voor op ondergronden die vochtig blijven. Deze kunnen door stofwisseling zoutachtige verbindingen afscheiden. Daardoor worden nitraten gevormd die het bouwmateriaal aantasten. Dat kan weer de oorzaak van een lekkage worden. Renovare beschikt over milieuvriendelijke actieve algendoders.

Vormen van vochttransport
De aanvoer van vocht wordt nog eens bevorderd door:

  • Slagregen, spatwater
  • Zijdelings indringend vocht; vochtdoorslag
  • Grondvocht hoge druk -en doorsijpelen van (grond)water in de constructie
  • Optrekkend vocht horizontaal en verticaal indringend water (continu proces)
  • Condensatie waterdamp door het bouwmateriaal opgenomen
  • Hygroscopisch vocht zouten, water en zuurstof binden zodanig dat er een chemische reactie ontstaat die het zoutgehalte in het materiaal doet toenemen en de natuurlijke eigenschappen van het materiaal, zoals het evenwichtsvochtgehalte, negatief beinvloedt. Het zout trekt water aan.